Diensten.

Werkkapitaalfinancieringen als factoring, leasing, crowdfunding, maar ook het indekken van risico’s middels een kredietverzekering, kredietinformatie verstrekken, etc.

“Uitgangspunt blijft altijd dat de wens van de klant wordt gerespecteerd”